วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 56


โควตา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 56

UploadImage


คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบโควตา)


เปิดรับทั้งหมด 3 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาการโรงแรม
2.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กำหนดการ

- สมัครผ่านเว็บไซต์  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555
- สมัครด้วยตนเอง (สมัครที่คณะ)  ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2555
- สอบ วันที่ 12 ตุลาคม 2555  (ข้อเขียน เวลา 08.00- 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. )
- ประกาศผลสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2555
- ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556
- ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2556
- เปิดภาคการศึกษา 1/2556  วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม   02-282-9102  ต่อ  1111

สมัครผ่านเว็บ    http://admis.rmutp.ac.th/2009/index.php

เว็บคณะศิลปศาสตร์    http://larts.rmutp.ac.th/

facebook  :   http://www.facebook.com/LARTS.RMUTP?ref=hl

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น