วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556


โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

UploadImage

โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

คุณสมบัติ 
- เป็นที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือ ปวช.
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50(โควตาMOU) , และ 3.51 (โควตาผลการเรียนดี )
 
 
โครงการที่เปิดรับ
1. โควตาบุตร ครู หรืออาจารย์ สังกัดสถานศึกษาความร่วมมือ MOU คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โควตาผลการเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


กำหนดการ
รับสมัคร                                                  ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                        23 พฤษจิกายน 2555
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                  27 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                 30 พฤษจิกายน 2555

วิชาสอบข้อเขียน : ความถนัดทางวิชาชีพครู


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น