วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56


รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56

UploadImage

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2556 

 
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิจ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ

กำหนดการ
รับสมัคร วันที่  29 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษจิกายน 2555
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และจ่ายค่าธรรมเนียม 13-20 พฤษจิกายน 2555

ค่าสมัคร 300 บาท


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น