วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ไขข้อข้องใจ ทำไม! ถึงไม่มีสิทธิ์สอบ จุฬาฯ-ชนบทปีนี้


ไขข้อข้องใจ ทำไม! ถึงไม่มีสิทธิ์สอบ จุฬาฯ-ชนบทปีนี้

UploadImage

หลังจากที่โครงการจุฬาฯ - ชนบท ปีการศึกษา 2556 ปิดรับสมัครไปเมื่อ 13 กรกฏาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีน้อง ๆ ที่ทำการสมัครแล้ว มีสถานะ "ไม่มีสิทธิ์สอบ" ทำให้หลาย ๆ คนข้องใจว่า ทำไม...ทำไม

ในเรื่องนี้ ผู้ที่ใช้นามว่า เสกข์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา หน่วยจุฬาฯ-ชนบท ได้ตอบข้อข้องใจของน้อง ๆ ที่ถามกันมา ลองดูกันนะครับว่า เพราะอะไร เราจึงพลาดการสอบครั้งนี้...

1. ลองกลับไปอ่านประกาศรับสมัครของปีการศึกษานี้อีกหนึ่งครั้งให้ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ 2 ข้อ 1.7 ผลการศึกษา ชั้นม.4-ม.5 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาที่คณะกำหนด คุณถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ คุณต้องรู้ตัวว่าเรียนสายอะไร วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ หรือศิลป์-ภาษา ดูว่าวิชาที่ต้องผ่านเกณฑ์คุณได้เท่าไหร่แล้วเรากำหนดให้ผ่านเท่าไหร่?

2. อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เช่น ม.1-ม.3 อยู่ร้อยเอ็ด แต่ม.4-ปัจจุบัน ย้ายมาอยู่ขอนแก่น กรณีนี้ไม่มีปัญหา แต่ถ้า ม.1-ม.3 อยู่สุราษฎร์ธานี ม.4-ปัจจุบัน ย้ายมาอยู่สกลนคร อันนี้ไม่มีสิทธิ์สมัครครับ

3. จ่ายเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแต่ไม่ส่งอะไรมาเลย คิดว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วถ้าจ่ายเงินครบและสมัครทางอินเตอร์เน็ต ไม่มีสิทธิ์ครับ เช่นเดียวกับกลุ่มที่จ่ายเงินครบทุกบาท แต่ส่งมาแค่ใบสมัครของศูนย์ทดสอบกับหลักฐานต่างๆ รวมกันแค่ 6-7 ใบ ขาดเอกสารการขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท ก็ไม่มีสิทธิ์เช่นกัน

4. อันนี้กรณีตรงข้ามกับด้านบน ส่งเอกสารมาครบถ้วน แต่ไม่ยอมไปจ่ายเงินที่ธนาคาร หรือจ่ายแล้วแต่ไม่ได้ตรวจสอบในใบเสร็จว่าโอนเข้าถูกบัญชีหรือไม่ กรณีนี้ก็ไม่มีสิทธิ์

5. เรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนปอเนาะในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ ก็ไม่มีสิทธิ์

6. สถานภาพเป็นสามเณร นักบวช ก็สมัครไม่ได้ครับ

7. บ้านอยู่หนองคาย โคราช ราชบุรี แต่ไปสมัครคณะครุศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ที่รับเฉพาะนักเรียนปอเนาะ 4 จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่มีสิทธิ์สอบครับ เช่นเดียวกับส่งเอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบทเพื่อสมัครทันตแพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ แต่ไม่ได้ดูรหัสโครงการดันไปสมัครโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มหรือโครงการคณะสหเวชศาสตร์สำหรับนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ไม่มีสิทธิ์สอบครับ

8. หมดเขตรับเอกสาร 13 กรกฎาคม แต่เอกสารประทับตราวันที่ 14 กรกฎาคม เป็นต้นไป ถึงแม้เอกสารจะมาถึงจุฬาฯ แล้ว แต่ก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเรายึดวันที่ที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญตามประกาศหน้าที่ 8 กล่าวว่า

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ"

เราเห็นใจนักเรียนทุกคนและรับทราบว่าค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นจำนวนที่สูงพอสมควร แต่เราก็ต้องการนักเรียนที่อ่านรายละเอียดการรับสมัครจากประกาศที่รอบคอบ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวนักเรียนที่จะได้สมัครสอบเข้าเรียนในคณะที่ตนหวังและเป็นประโยชน์ต่อโครงการในการดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ดังนั้นขอให้นักเรียนรับทราบถึงกฏกติกาซึ่งเราได้ประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนการเปิดรับสมัครแล้ว และจดจำเป็นบทเรียนในการอ่านประกาศรับสมัครของโครงการอื่นต่อไปในอนาคต


หากไม่หายข้องใจว่าทำไมถึงไม่มีสิทธิ์สอบ โปรดติดต่อหน่วยจุฬาฯ-ชนบท จ-ศ 8.00-16.00 น.  02-218-3245 เตรียมชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณะสมัครให้เรียบร้อย แล้วเราจะตอบคำถามให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น