วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ มรช. 56


รับตรง แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ มรช. 56

UploadImage

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เชียงราย


 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ม. 6 หรือกำลังเรียน ม. 6 ที่มีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
19 กรกฎาคม– 9 ตุลาคม 2555ผู้สนใจดำเนินการสมัครพร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัคร 
10 ตุลาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ 
13 ตุลาคม 2555ทดสอบ ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
14 ตุลาคม 2555- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
- รายงานตัวและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

เอกสารการสมัคร
- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น


สมัครออนไลน์ได้ที่ : 
http://www.i-tmf.com/new/index2.php


สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : มือถือระบบ DTAC :  083-5720625, ระบบ AIS :  089-8544240, ระบบ TRUE :  084-1748496 
หรือ  053-776260 ต่อ 13 ,  053-776260 ต่อ 11 ,  053-776063
E-mail : ttmprogram@i-tmf.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น