วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับสมัคร ป.ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556


รับสมัคร ป.ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
UploadImage          ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556


ตั้งวันที่ 15 ส.ค.- 30 ก.ย. 55

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

 
ที่มา่: http://www.mnrh.in.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น