วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายระเอียดและกำหนดการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา


รายระเอียดและกำหนดการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

กำหนดดำเนินการ

UploadImage


ค่าสมัครสอบ วิชาละ  100  บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  7  ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน)

วิชาที่จัดสอบและตารางกำหนดการสอบ

สทศ. จะจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  โดยจัดสอบในวันที่  5  - 6   มกราคม  2556  เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ  1  ชั่วโมง  30  นาที  

UploadImage
รายระเอีดดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
ที่มา :  http://www.niets.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น