วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 56


รับตรง มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 56

UploadImage


ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556
 
1. โครงการปกติ สาขาออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผาและ ออกแบบเครื่องประดับ
 
กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555
2. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
3. สอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 
4. ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 (ข้อเขียนและวิชาเฉพาะ) วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
5 สอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานส่วนบุคคล วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 
6 ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 (สัมภาษณ์และผลงานส่วนบุคคล) วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
 
 
2. โครงการพิเศษ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 
กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555
2. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
3. สอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555 
4. ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 (ข้อเขียนและวิชาเฉพาะ) วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
5. สอบขั้นที่ 2 วิชาทักษะการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 
6. ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555

 
สามารถสมัครพร้อมกันทั้ง 2 โครงการ

สามารถ Download ระเบียบการสมัครเพิ่มเติมได้จากไฟล์เเนบด้านล่างครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น