วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปฏิทินการคัดเลือกฯ Admissions 2556


ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2556
 
กิจกรรมวัน เดือน ปีสถานที่
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ4-21 เม.ย 2556ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif รับสมัคร11-21 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ชำระเงินค่าสมัคร11-23 เม.ย 2556ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร12-26 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว12-26 เม.ย 2556ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
28-30 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย9 พ.ค 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย15-17 พ.ค 2556มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา22 พ.ค 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
 

1 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น