แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56 แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56


รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56

UploadImage

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2556 

 
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิจ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ

กำหนดการ
รับสมัคร วันที่  29 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษจิกายน 2555
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และจ่ายค่าธรรมเนียม 13-20 พฤษจิกายน 2555

ค่าสมัคร 300 บาท


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
เอกสารประกอบข่าว :