วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56


รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56

UploadImage

ประเภทโควตา
รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

 
ประเภทรับตรง
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

จำนวนรับเข้าศึกษาและเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีจำนวนรับและเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือกดังนี้

ประเภทการรับจำนวนรับองค์ประกอบและคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
O-NETGATPAT 1PAT 2
ประเภทโควตา40 คน-20%10%70%
ประเภทรับตรง30 คน30%20%10%40%

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ
 • คุณสมบัติผู้สมัครประเภทโควตา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
 • คุณสมบัติผู้สมัครประเภทรับตรง ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
ประเภทโควตาประเภทรับตรง
·  รับสมัครทาง internet16 สิงหาคม 2555
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
16 สิงหาคม 2555
ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
·  ชำระเงินค่าสมัคร19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
·  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
·  สอบสัมภาษณ์7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
·  ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556


สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=6

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 ตุลาคม 2555 02:43

  ลองสมัครเข้ามาดูได้นะครับ มีข้อสงสัยอะไรสอบถามพี่ๆได้นะครับ
  Facebook : กลุ่มผู้สมัครเภสัช wu (ลองค้นหากลุ่มดูนะครับ)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 ตุลาคม 2555 06:03

  ไม่ได้สอบ pat1 สมัครได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 3. เด็กซิ่วสมัครรอบรับตรงได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2555 02:28

  เกรดน้อยสมัครได้มั๊ยค่ะ ช่วยตอบด้วย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2556 23:07

  เด็ฏฬ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2556 23:08

  เด็กใต้สอบทั้งสองประเภทได้หรือไม่ โควต้า - ตรง

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น