วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 56


ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 56

UploadImage
โครงการรับสมัครนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556

 
ประกอบไปด้วย 9 โครงการดังนี้

1.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป
รับเฉพาะผู้กำลังเรียน ม.6 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

2. การรับนิสิต ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาระดับภาค ขึ้นไป

3.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์
ต้องมีความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชากำหนด เข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์

4.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
ต้องแสดงเกียรติบัตร มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน และผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25

5. การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

6.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิธีพิเศษ
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต

7.                   การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค
ผู้ที่เรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้สมัครไม่ได้

8.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเชิญเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือมีเกียรติบัตรระดับชาติ

9.การรับนิสิตปริญญา ชั้นปที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต


รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


11 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2556 17:22

  ไม่ยุติธรรมกับเด็กใต้เลย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2556 00:02

  เด็กที่เรียน จบ สายอาชีว คณะบัญชีไม่สามารถเรียนได้อ่อ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2556 10:28

  แล้วเด้กซิวอย่างเราจะทำไงวะ มึนกับเงื่อนไขชิป

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ17 กันยายน 2556 20:50

  เกรดเฉลี่ยเกิน2.00แต่โอกาสจะสมัครไม่มีซะงั้นเกิดเป็นเด็กภาคใต้จะสมัครเรียนใกล้บ้านแต่กลับไม่มีโอกาส เซ็งจัด ไม่ยุติธรรมกับเด็กภาคใต้เลย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ28 ตุลาคม 2556 08:09

  เด็กสายอาชีวะจะเข้าได้ป่าวอะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2556 01:20

  ม.ทักษิณห่วยมากๆๆ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2556 01:21

  ม.ทักษิณมีการบริการที่แย่ที่สุด

  ตอบลบ
 8. ตอนนี้เข้าเว็ปของ ม.ทักษิณ ไม่ได้เลยช่วยด้วย!!

  ตอบลบ
 9. เข้าเว็บของ ม.ทักษิณไม่ได้เรย วาจาไปพิมพ์ใบเสร็จหน่อย

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2557 23:52

  อยากเรียนที่ม.ท้กษิณจัง

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น