วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เตรียมสอบตรง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ 2556 !!


เตรียมสอบตรง จุฬาฯ 2556 !!

UploadImage


       พูดกันตรง ๆ ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย “จุฬาฯ –ธรรมศาสตร์” ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ครองใจน้อง ๆ วัยเรียนอยู่ในลำดับต้น ๆ แบบว่าถ้าให้ยกมา 5 สถาบัน รับรอง 2 แห่งนี้ติดโผชัวร์...

ถ้าจะยกเหตุผลมาอ้างอิงคงต้องคุยกันอีกยาว เอาเป็นว่า ช่วงนี้แม้ว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายต่างกำลังจ้าละหวั่นกับการ “รับน้องใหม่”แต่ก็มีหลายแห่งแล้วที่ประกาศ “รับตรง”กันออกมาแล้ว อาทิ มศว  ม.ศิลปากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี มจธ.

และที่น้อง ๆ พากันตั้งหน้าตั้งตารอคอยการรับตรงของ “จุฬาฯ” นั้น จากข้อมูลการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีประกาศออกมาแล้ว และเริ่มรับสมัครตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไป

ทว่าในการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีนี้ของจุฬาฯ ผ่านพฤษภามาแล้ว ล่วงเลยจนถึงต้นมิถุนา ก็ยังไม่มีประกาศแพลมออกมาให้ตื่นเต้นกันเลย...

แต่...มีข่าวและข้อมูลยืนยันว่าจะเริ่มประกาศรับสมัครประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป..เย้ ๆ ๆ
ซึ่งก็หมายความว่า อีกไม่ถึงเดือน น้อง ๆ ก็สามารถที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจุฬาฯ กันแล้ว

เพราะฉะนั้น...การเตรียมความพร้อมส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการที่ควรจะพร้อมกันแล้ว เช่น หลักฐานการเรียน หลักฐานการสอบต่าง ๆ แฟ้มข้อมูล การติดตามข้อมูลการรับสมัคร จึงควรมีการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุด (เหมือนเตือนอุทกภัยยังไงยังงั้นเลย)

ความพร้อมในช่วงนี้ง่าย ๆ เลยคือต้องเกาะติดสถานการณ์เอาไว้ให้แน่น ๆ ทั้งทางสื่ออินเทอร์เน็ต ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือง่ายที่สุดเลยก็ติดตามจาก ENN นี่แหละ จัดเต็มให้อยู่แล้ว...
 
วันนี้ขอนำข้อมูลเบื้องต้น จากการประกาศรับตรงของจุฬาฯ ในปีการศึกษา 2555 มาฝากกัน เพื่อศึกษาเอาไว้ก่อนนะครับ...

โครงการที่รับสมัครแบบพิเศษ

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

          (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

          โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้อง  เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.,สพฐ. และ วมว.)

          โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามรถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะสหเวชศาตร์

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

คณะที่เปิดรับตรง (แบบพิเศษ)

- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- โครงการจุฬาฯ ชนบท ทุกสาขา

คณะที่เปิดรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2555

รูปแบบนี้น้อง ๆ ต้องใช้คะแนน GAT PAT รอบที่สอบเดือนตุลาคม 2555 นี้ พร้อมคะแนน 7 วิชาสามัญ ซึ่งสอบในเดือนมกราคม ปี 2556

-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-คณะรัฐศาสตร์
-คณะครุศาสตร์
-คณะเศรษฐศาสตร์
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์
-คณะอักษรศาสตร์
-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- คณะจิตวิทยา
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การสอบก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ

 
สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ จำเป็นต้องมีคะแนนสอบต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อประกอบในการสมัครตามแต่ละคณะ สาขากำหนดเอาไว้ด้วย

CU-TEP

สอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ

CU-ATT

แบบทดสอบวัดความถนัด สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษา

CU-ATS

     สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ  วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
 วิชาฟิสิกส์     60ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาเคมี           55ข้อ เวลา 60นาที

CU-ATS nano

แบบทดสอบที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์(นาโน) ประกอบด้วย
 วิชาฟิสิกส์           60ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาเคมี               55ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาชีววิทยา       60ข้อ เวลา 60นาที

CU-SCIENCE

แบบทดสอบสำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.CU-SCIENCE (Chemistry)
2.CU-SCIENCE (Math)
3.CU-SCIENCE (Physics)
4.CU-SCIENCE (Biology)


CU-TAD

แบบทดสอบสำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะการทดสอบจะวัดทักษะด้านการออกแบบ
 

......เตรียมพร้อมซ้อมดี มีที่เรียนกันทุกคนครับน้อง ๆ .....ขอให้โชคดีกันทุก ๆ คน....
        พี่ตุ้ย-ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2556 05:26


  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สรุปเนื้อหา สอนตั้งแต่วิชาความรู้เบื้องต้นทางด้านวารสารนิเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อ

  ความถนัดทางวิชาชีพ+ เก็งข้อสอบ วิเคราะห์ข่าว

  (สอบจริง กลางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)  สัดส่วนการคิดคะแนนสอบตรงคอร์ส รับตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. วิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย) 10 %
  2. วิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) 10 %
  3. วิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษา) 10 %
  3. ความถนัดทางวารสารสนเทศ 70 %
  (สำหรับวิชาความถนัดทางวารสารสนเทศจะต้องทำคะแนนเกิน 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก)

  คอร์สสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันพฤหัส และศุกร์

  เวลาเรียน 09.30-12.30 ราคา 7,700  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบเปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันอาทิตย์์

  เวลาเรียน 13.30-16.30 ราคา 7,700  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,นิเทศศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โครงการรับตรง,กวดวิชา,จุฬา,ADMISSION 57,รับตรง,สอบตรง

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น