วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ว.นานาชาติ ม.กรุงเทพ เปิดรับสมัคร ป.ตรี ภาคเรียนที่2/2555


ว.นานาชาติ ม.กรุงเทพ เปิดรับสมัคร ป.ตรี ภาคเรียนที่2/2555


UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครปริญญาตรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


คุณสมบัติผู้สมัคร
•ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
•ผู้จบการศึกษาระดับเกรด 12 โรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
•ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา และ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
    จะต้องนำวุฒิไปเทียบความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
    นักศึกษาต้องนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

เอกสารการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับนักศึกษาโอนต่างสถาบัน)
5.สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT (ถ้ามี)

หมายเหตุ
สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ สามารถใช้ยื่นเพื่อได้รับการยกเว้นเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
1. TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. SAT คะแนนรวม 1,000 คะแนนขึ้นไป
 รับสมัคร 20 สิงหาคม - 29 กันยายน 2555ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: 02-3503500 #1588,1609
อีเมล์ : buic@bu.ac.th
เว็บไซต์ : www.buic.bu.ac.th

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 กันยายน 2555 23:56

    ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 สามรถสมัครได้มั้ย???

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น