วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มศว เผย10อันดับสาขายอดฮิต"พยาบาล"แรงอัตราแข่งขัน1ต่อ133คน


มศว เผย10อันดับสาขายอดฮิต"พยาบาล"แรงอัตราแข่งขัน1ต่อ133คน

UploadImage

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556 (สอบตรง) ของมศว มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 79,118 คน รับได้ทั้งสิ้น 2,969 คน ซึ่งตัวเลขการรับสมัครในปีนี้ลดลงกว่าปีที่แล้วเพราะบางสาขาวิชายังไม่เปิดรับ ตลอดถึงวิทยาลัยนานาชาติเลื่อนการรับตรงซึ่งจะรับหลังจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปีการศึกษาของประชาคมอาเซียนจึงเป็นสาเหตุให้จำนวนการรับตรงของมศวลดลง

ทั้งนี้การสอบคัดเลือก ทางมศว กำหนดไว้ 2 วันคือวันที่ 22 – 23 ก.ย.2555 ใช้สนามสอบ 3 สนามคืออิมแพคเมืองทองธานี หอประชุม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี

สาขายอดฮิต 10 อันดับที่นักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจสมัครสอบมากที่สุด คือ

1.พยาบาลศาสตร์

2.ประถมศึกษา

3.จิตวิทยา

4.การบริบาลทางเภสัชกรรม

5.วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

6.บัญชี

7.คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

8.กายภาพบำบัด

9.เศรษฐศาสตร์

10.ภาษาเพื่ออาชีพ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า อัตราส่วนการแข่งขันใน 10 สาขาวิชายอดฮิตที่นักเรียนม.ปลายนิยมสมัครสอบมีดังนี้

สาขาพยาบาล 1ต่อ 133 คน

สาขาประถมศึกษา 1ต่อ125 คน

จิตวิทยา 1 ต่อ 170 คน

การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 ต่อ176 คน

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 1ต่อ 124 คน

บัญชี 1ต่อ 54 คน

คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 1ต่อ 83 คน

กายภาพบำบัด 1 ต่อ 148 คน

เศรษฐศาสตร์ 1ต่อ 35 คน

และภาษาเพื่ออาชีพ 1ต่อ 38 คน  

 แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น