วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Update รับตรง รับตรง โครงการพิเศษต่างๆ ม.สงขลานครินทร์ 2556


Update รับตรง รับตรง โครงการพิเศษต่างๆ ม.สงขลานครินทร์ 2556Update รับตรง รับตรง โครงการพิเศษต่างๆ ม.สงขลานครินทร์ 2556


1.โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขต ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 ใน โรงรียน 14 จังหวัดภาคใต้
- GPAX ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน 25552. การรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่1
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 4 - 6
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
- มีหน่ยกิจสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ
- มีหน่ยกิจสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ
- มีหน่ยกิจสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ
- รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2556


3. การรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่2 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 4 - 6 สาย วิทย์-คณิต
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
- มีหน่ยกิจสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ
- มีหน่ยกิจสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ
- มีหน่ยกิจสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ
- รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2556
สำหรับ  ม. 6 ใน โรงรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สาย วิทย์-คณิต
    - GPAX 3.25 ขึ้นไป
    - GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25


รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 
ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น