วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท


สำหรับผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556  สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ดังนี้
1.เลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (ตามสังกัดสถานศึกษา) --> เลือกคณะ --> เลือกสาขาวิชา  ได้จำนวน 1 สาขาวิชา
   (จะไม่มีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เลือก จะต้องเลือกที่ข้อ 3 เท่านั้น)
2.สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบวิชา 71-72) และคณะรัฐศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา 71)
   ให้พิจารณาสมัครผ่านเมนู  2 วิธี ดังนี้
   2.1 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์(สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา71-72) ให้เลือกเมนูวิธีรับตรงตามพื้นที่ (บริการ หรืออีสาน หรือภาคอื่น) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
   2.2 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (สายศิลป์ เลือกสอบวิชา 77-82) ให้เลือกเมนูโควตาพื้นที่ (บริการ หรือ อีสาน หรือ ภาคอื่น) (คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  เลือกสอบ gat และ pat 77-82) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
   ** หมายเหตุ  ผู้ประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ 2 ประเภท หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบข้อมูลความซ้ำซ้อนจะดำเนินการยกเลิกการสมัครทันที **
3. กรณีประสงค์เลือกสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) ผู้สมัครสามารถเลือกเมนู โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา ทั้งนี้  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เปิดรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในข้อ 1-2 จำนวน 1 สาขาวิชา + ในข้อ 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) อีก 1 สาขาวิชา **

เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฏาคม 2555- 31 สิงหาคม 2555 และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555   (กรณีที่สมัครแล้วโปรดรีบ download แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อติดต่อชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของท่าน)

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน 2555 05:49

    เห็นด้วยค่ะ เพราะอยากเป็นหมอมาก

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น