วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง 56 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร


รับตรง 56 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร

UploadImage

 โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2556 (รอบแรก)  
 

กำหนดการ

27 มิถุนายน 2555 – 3 สิงหาคม 2555                รับสมัคร

17 สิงหาคม 2555                                            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ

25 สิงหาคม 2555                                            ทดสอบความรู้ทางวิชาการ

31 สิงหาคม 2555                                            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

8 กันยายน 2555                                              สอบสัมภาษณ์

14กันยายน 2555                                             ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้าศึกษา

17 กันยายน –21 กันยายน 2555                        ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา


คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


ค่าสมัคร : 500 บาท รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จาก ไฟล์เเนบด้านล่างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น