วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กสพท.ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัคร ปีการศึกษา 2556


กสพท.ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัคร ปีการศึกษา 2556

UploadImage

ประกาศกสพท.ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.ปีการศึกษา 2556 

คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 

คะแนนสูงสุดต่ำสุด รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 


ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข  02-4196446,  02-4196463
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-12.00 น. และ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
โทรสาร  02-4114142,  02-4115038
email: cotmes.info@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น