วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มช.เปิดรับ Quotaในเขตพัฒนาภาคเหนือ เริ่ม3ก.ย.นี้


มช.เปิดรับ Quotaในเขตพัฒนาภาคเหนือ เริ่ม3ก.ย.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกำหนดการการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา ภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 

นอกจากนี้ยังเปิดกำหนดการการ ให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556

โดยจะเริ่มการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

วันที่ 3-20 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
http://www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 21-28 กันยายน 2555 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

กำหนดการอื่น ๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น