วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้วว !!!


รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้วว !!!
มาแล้ว รับตรง ปีการศึกษา  2556 

 โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556   เริ่มรับสมัคร  11กันยายน – 1ตุลาคม  2555

           ผ่านระบบ INTERNET http://www.reg.tu.ac.th

           สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4440-79ต่อ 1605และ 1607                      
 
 การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ. (ที่ www.niets.or.th)

     1. GAT  PAT
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  ( PAT1, PAT3)
     คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT, PAT1, PAT2)
     คณะพยาบาลศาสตร์  (GAT, PAT2)

    2. วิชาสามัญ  7วิชา 
     คณะสหเวชศาสตร์
    (ใช้ 6วิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ใช้ และ ใช้ GAT, PAT2ประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก )

 การคัดเลือกโดยการจัดสอบเองและ GAT  PAT (ที่ www.niets.or.th)
      คณะนิติศาสตร์  (GAT)
      คณะศิลปกรรมศาสตร์  *สาขาวิชาการละคอน  (GAT)  *สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  (GAT, PAT6)

 การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง (ที่ www.reg.tu.ac.th)  

     คณะรัฐศาสตร์                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
     คณะเศรษฐศาสตร์                   คณะสาธารณสุขศาสตร์
     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์      สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
                                                            (หลักสูตรนานาชาติ)
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 การคัดเลือกโดยใช้ คะแนน  Smart – I   (ที่ www.smart.bus.tu.ac.th)
     
!!!!!อย่าลืมไปสมัคร 
 GAT  PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ http://www.niets.or.th และ  Smart – I
ที่ www.smart.bus.tu.ac.th   ส่วนรายระเอียดเพิ่มเต่มสามารถติดตามได้ในหน้า เว็ป ENN ครับ
เอกสารประกอบข่าว :

1 ความคิดเห็น:

 1. สำหรับน้องๆที่แอดมิชชั่นปีนี้น้ะค้ะถ้าเหนื่อยกับการสอบ
  O-Net Gat Pat ยังมีอีกหลายสาขาและหลายโครงการ
  ของม.ธรรมศาสตร์ที่เปิดรับตรงทั้งภาคพิเศษและภาคอินเตอร์น้ะค้ะในหลายๆคณะค่ะและจะใช้คะแนนของการสอบ
  TU-GETเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นเข้ารับสมัคร

  TU-GET คืออะไร ?
  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)
  http://litu.tu.ac.th
  1. วัตถุประสงค์
  ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

  TU-GET สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นเข้าสมัครในภาคอินเตอร์ในหลายๆคณะของธรรมศาสตร์ได้ค่ะ
  น้องๆที่เครียดหรือกังวลกับการสอบ GAT PAT การสอบ O-NET
  และอยากที่จะลองสมัครภาคอินเตอร์ของธรรมศาสตร์ที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้ GAT PAT และ O-NET เพียงแค่สอบ TU-GET
  เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัคร สามารถปรึกษาพี่ๆจากธรรมศาสตร์โดยตรงได้เลยค่ะ พี่ๆเป็นพี่ปี 3-4 ซึ่งมีประสบการณ์
  ในการติวและให้คำแนะนำน้องถึงเทคนิควิธีการทำข้อสอบ
  TU-GET ให้ตรงประเด็นสำหรับนำไปสอบและได้คะแนนดีค่ะ
  เพื่อให้น้องๆที่อยากจะเข้าธรรมศาสตร์นำไปยื่นในคณะที่น้องๆ
  อยากจะศึกษาต่อค่ะ โทรมาสอบถามปรึกษาได้น้ะค้ะที่
  0918010808 พี่ๆยินดีให้คำปรึกษาค้ะ : ))
  มาเป็นลูกแม่โดมด้วยกันน้ะค้ะ :))))

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น