วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มศว. รับตรงแพทยศาสตร์


มศว. รับตรงแพทยศาสตร์โครงการร่วมมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

UploadImage

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555

ระเบียบการรับสมัคร

2 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น