วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง 56 โครงการ Ku Connect ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


รับตรง 56 โครงการ Ku Connect ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

       
UploadImage

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการก้าวสู่เคยู.... เรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ GAT-PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก รับสมัคร วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6
- GPAX 4ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- เคยได้รีบรางวัลประกวดต่างๆที่เกี่วข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาจากสถาบันที่เชื่อถือได้


กำหนดการ

รายการวัน / เดือน / ปี 
รับสมัครทางเว็บไซต์http://quota.psd.kps.ku.ac.th/kuconnect/index.phpวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
ชำระเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนรายวิชาภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินและมีสิทธิ์เข้าเรียนวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
ประกาศตารางการเรียนแต่ละรายวิชาวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
วันเปิดเรียน (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555
วันสอบกลางภาควันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
วันกรอกผลคะแนนสอบ GAT/PATวันศุกร์ที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2555
วันสอบไล่วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555
วันส่งคะแนนสอบไล่วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 (09.00-12.00 น.)

 
 รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จาก ไฟล์เเนบด้านล่างครับ
 

1 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น