วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ม.ขอนแก่น เปิดโควตารับตรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคณะ


ม.ขอนแก่น เปิดโควตารับตรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคณะ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดโควตารับตรง 17 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2556
กำหนดการ

พฤหัสฯที่ 14 มิ.ย. 55ขอข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 จากโรงเรียน / วิทยาลัย / สถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ MS Excel ที่กำหนดให้ ซึ่งจะสามารถ download แบบฟอร์มผ่านเว็บได้ที่ http://apply.kku.ac.thแล้ว Upload คืนให้มหาวิทยาลัย ผ่านทาง Website
พฤหัสฯที่ 28 มิ.ย. ถึง
พฤหัสฯที่ 9 ส.ค. 55
แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง และรับฟังความคิดเห็น ตามโรงเรียนประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จันทร์ที่ 2 ถึง
ศุกร์ที่ 20 ก.ค. 55
รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ทาง Website : http://www.niets.or.th
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
อังคารที่ 31 ก.ค. 55วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศุกร์ที่ 10 ถึง
ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 55
นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website :http://apply.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือเคาเตอร์เซอร์วิส และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์)
เสาร์ที่ 25 ถึง
อังคารที่ 28 ส.ค. 55
- ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
(ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
- โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
จันทร์ที่ 27 ส.ค. 55- วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
ศุกร์ที่ 28 ก.ย. 55ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website : http://www.kku.ac.th ,http://apply.kku.ac.th)และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
เสาร์ที่ 6 ถึง
อังคารที่ 9 ต.ค. 55
ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
เสาร์ที่ 3 ถึง
จันทร์ที่ 5 พ.ย. 55
สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 5 ถึง
อังคารที่ 20 พ.ย. 55
โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จาก Website :http://apply.kku.ac.th แล้ว Upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทาง Website
เสาร์ที่ 10 ถึง
อาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55
- สอบวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก ทฤษฏีและปฏิบัติดนตรีไทยทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง ทฤษฎี และนาฎศิลป์ปฏิบัติ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์
- สอบวิชาพื้นฐานการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ พื้นฐานศิลปะ วาดเส้นทางการแพทย์ และสีน้ำทางการแพทย์
พุธที่ 21 พ.ย. 55ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website : http://apply.kku.ac.thhttp://www.kku.ac.th
พฤหัสฯที่ 22 ถึง
ศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55
นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://apply.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาเตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 3 ธ.ค. 55วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 17 ธ.ค. 55ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website : http://www.kku.ac.th)
เสาร์ที่ 22 ถึง
อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พุธที่ 16 ถึง
พฤหัสฯที่ 17 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 21 ม.ค. 56ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทาง Website :http://www.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 25 ม.ค. 56มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ สอท.ผ่านระบบ Clearinghouse และตัดสิทธิ์ Admission


ข้อมูลจาก : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น