วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56


Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56

UploadImage


โครงการขยายโอกาศทางการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- กำลังเรียนอยู่ชั้น ปวช.3 ภายใน จ.มหาสารคาม
- GPAX 5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
- รับสมัคร 1 พ.ย. 55 - 20 ม.ค. 56
- ค่าสมัคร 300 บาทโครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี

- กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช หรือ เทียบเท่า
- มีความสามารถทางด้าน ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันออก และดนตรีตะวันตก
- รับสมัคร 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 55
- ค่าสมัคร 300 บาทที่มา :http://www.acad.msu.ac.th/2012/?page=newsdepartment&id=00123

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น