วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2556


รับตรง สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2556

UploadImage


ประกาศการรับตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมี
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
Gpax 10%  GAT 15%  PAT2  5%  PAT6 10%
สอบปฎิบัติ วิชาวาดเส้น                 20%
สอบปฎิบัติวิชาออกแบบกราฟิก          20%
สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์  20%

กำหนดการ

UploadImageสามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น