วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 2556


รับตรง ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 2556

UploadImage


คุณสมบัติ
ประเภทเรียนดี 

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- GPAX 3.00 ขึ้นไป (หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต)
- GPAX 2.50 ขึ้นไป (หลักสูตรอื่น)

ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศลป์ ศิลปะ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- ได้รับรางวัล ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศลป์ ศิลปะ ในระดับจังหวัด หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
- GPAX 2.50 ขึ้นไป (หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต) ยกเว้นด้านกีฬา GPAX 2.00
- GPAX 2.00 ขึ้นไป (หลักสูตรอื่น)

ประเภทผู้พิการ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552


UploadImage
ประเภทคุณธรรม

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอนฃ
- GPAX 3.00 ขึ้นไป (หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต)
- GPAX 2.50 ขึ้นไป (หลักสูตรอื่น)


UploadImage
สมัครออนไลน์ทาง http://www.academic.cmru.ac.th/quota56/_view/index.php?sop=register

ที่มา :http://www.academic.cmru.ac.th/quota56/_view/index.php

3 ความคิดเห็น:

  1. เกรด ไม่ดี จะไปเรียนไหนวะนี่ . . . 555555+

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2556 01:11

    รับตรงนะครับ ไม่ใช่โควต้า

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น