วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ประเภทโควต้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.บางพระ 56


รับตรง ประเภทโควต้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.บางพระ 56

UploadImage

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2556 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่ระบุไว้
2.มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.นักเรียน/นักศึกษาประเภทเรียนดี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50และประเภทกิจกรรมเด่นกีฬาดี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

ค่าสมัคร 200บาทรับสมัครตั้งแต่วันที่: 
17 กันยายน 2555 - 31 ตุลาคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 02:20

    ไม่รู้เรื่องเลย อดสมุคร TT

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น