วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ ม.อุบล 2556


รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ ม.อุบล 2556


UploadImage

โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556
ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในระดับสถานศึกษา ระดับเขต หรือระดับจังหวัด
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- สถานศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ปี (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร                               2 - 7 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์             23 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                  3-4 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา         11 ธันวาคม 2555 


ที่มา :http://www.entry.ubu.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น