วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตร 2556


รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตร 2556

UploadImage
รับตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวน
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต 2.50รับตรง "โครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์" 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวน
- เป็นบุตร/ธิดา ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกระดับทุกสถาบัน
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA คณิต 2.50

เกณการให้คะเเนน ทั้ง 2 โครงการ
UploadImage


ค่าสมัคร 300 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร                                      9 พ.ย. - 
11 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ           14 ธ.ค. 55
สอบสัมภาษณ์                             20 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    21 ธ.ค. 55ที่มา :http://econ.src.ku.ac.th/

1 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น