วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556


รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556

UploadImage

  รับตรง คณะโบราณคดี   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556   

โครงการรับตรง

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

กำหนดการ


กิจกรรมโครงการรับตรงโครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ
รับสมัคร15 ต.ค. 55 – 29 พ.ย. 5515 ต.ค. – 14 พ.ย. 55>
วันสุดท้ายส่งแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร-19 พ.ย. 55
ตรวจสอบผลการสมัคร-21 พ.ย. 55
วันสุดท้ายของการชำระเงิน7 ธ.ค. 5527 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร6 ธ.ค. 55-
ส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 55-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์28 ธ.ค. 5530 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ5 ม.ค. 56 (สอบสัมภาษณ์)8 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 น. (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา9 ม.ค. 5611 ธ.ค. 55
ยืนยันสิทธิ์14 – 18 ม.ค. 5618 – 25 ธ.ค. 55
สละสิทธิ์16 -13 ก.พ. 5620 ธ.ค. 55 – 8 ม.ค. 56
ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง14 ก.พ. 5614 ก.พ. 56


สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://202.28.75.249/archae2556/apply/php_front_end/apply_online.php
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น