วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โควต้าพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


 • โควต้าพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

  UploadImage

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

  ลำดับที่หลักสูตรสาขาวิชา
  1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2วิทยาศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
  - ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
  - เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

  สมัครออนไลน์ (วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556) คลิกที่นี่
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทาง        วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                    วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง            วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

  ที่มา : 
  http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6601


  เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น