วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โควตาสสวท. และโควตาสอวน. คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.เกษตร 2556


โควตาสสวท. และโควตาสอวน. คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.เกษตร 2556

       
UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน

คุณสมบัติ
- ด้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย2 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ (โควตา สอวน.)
- ต้องผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ไกว่าค่าย3


กำหนดการ

วัน/เดือน/ปีกิจกรรม
29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
6 พฤศจิกายน 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
9 พฤศจิกายน 2555สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร
12 พฤศจิกายน 2555ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.th
13-14 กุมภาพันธ์ 2556ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเว็บไซต์http://admission.eng.ku.ac.thที่มา : http://admission.eng.ku.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น