วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 3 ปี 2556


UploadImage
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 150 คน

เปิดรับสมัคร 3 สาขา ดังนี้
1.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 คน (ม.6,ปวส)
2. สาขาบัญชี (ม.6,ปวช,ปวส)
3. สาขาการจัดการธุรกิจ (ม.6)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2556 - 19 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤษภาคม 2556
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 23-27 พฤษภาคม 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น