วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557


UploadImage

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557  จะดำเนินการคัดเลือกเองโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยูในชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา(ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.25
- GPA วิทย์,คณิต,อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
- มีบิดา หรือ มารดา หรือ ปู หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ที่สืบสายโลหิตโดยตรงเป็นแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน

กำหนดการ
รับสมัคร                                               ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม  2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       9 สิงหาคม 2556
สอบสัมภาษณ์                                     27 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก          20 กันยายน 2556


เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น