วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

โควต้าพิเศษ ลาดกระบัง 2556สถาบันเทคโนลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาในสถาบันแบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติ(อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)
- เป็น บุตร หรือ หลาน ของข้าราชการ พนักงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
- เป็น บุตร หรือ หลาน ของผู็มีคุณูปการต่อสถาบัน หรือ ประเทศชาติ ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
- เป็น บุตร ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ทำงานร่วมมือกับสถาบัน
- เป็นผู้ที่ อธิการบดี หรือ คณบดี ของสถาบันให้การรับรอง

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www2.reg.kmitl.ac.th/index/index.php

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น