วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์
คณะเเพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2556รับจำนวน 20 คน

คณสมบัติ
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
2. GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50กำหนดการ
รับสมัคร                                          3 ม.ค. - 20 ก.พ.  2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ               1 มี.ค. 2556
สอบข้อเขียน                          15 - 17 มี.ค.  2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน                  25 มี.ค.  2556
สอบสัมภาษณ์                        28 - 29 มี.ค. 2556
ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    30 พ.ค. 2556


ค่าสมัคร 500 บาท

ที่มา : 
http://www.md.kku.ac.th
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น