วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

เกณฑ์การรับสมัคร คณวิศวะ มจธ.บางมด 2556เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2556
(มติที่ประชุมคณะ/ภาควิชา วันที่ 26 มกราคม 2555)
*************************************
 
แบ่งช่องทางการรับนักศึกษาออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
1.โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี
2. โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
3. โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
4. โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
5. Admissions
6. คัดเลือกผ่านสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.
7. สิทธิบุตรบุคลากร
8. มสธ. (สาธิตเสริมสมอง)
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น