วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรงทั่วไป หลักสูตรการบัญชี ม.อุบล 2556ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรการบัญชี
คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556(กลุ่ม ปวส) 
เปิดรับสมัคร จำนวน 2 กลุ่ม จำนวน 80 คน
1.ตามความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ต้องผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี) เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน (ปวส.ปี 1 - ปวส.ปี 2(เทอม 1))  3.00 ขึ้นไป
2.รับตรงทั่วไป ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพิ่มเติม   
- เปิดระบบรับสมัคร 18 ม.ค.-7 มีนาคม 2556  
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน 14 มีนาคม 2556
- สอบข้อเขียน  18 มีนาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มีนาคม 2556
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 20 - 31 มีนาคม 2556

ที่มา: 
http://www.entry.ubu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น