วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556

UploadImage
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม)
ปีการศึกษา 2556


หลักสูตร ค.อ.บ. 5ปี
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวน 7 คน

หลักสูตร อส.บ. 4 ปี
-สาขาอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 7 คน

หลักสูตร ศษ.บ. 4 ปี
-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) จำนวน 15 คน
-เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (ภาคพิเศษ) จำนวน 15 คน

รับสมัคร 22-23 และ 27-28 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ

UploadImage


ที่มา : http://www.oreg2.rmutt.ac.th/mainpage/main.asp


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น