วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรงเพิ่มเติม มทร.กรุงเทพ 2556


UploadImage

        มทร.กรุงเทพ ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ประเภทรับตรงเพิ่มเติม สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 ชั้น 1 วันที่23-29 พ.ค.56 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
คณะและสาขาที่รับเพิ่มได้แก่
1.วิทยาลัยนานาชาติ
-ระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-การตลาด หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-ท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
2.คณะบริหารธุรกิจ
-การบัญชี หลักสูตร 4 ปี สมทบ
-การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี สมทบ
3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น หลักสูตร 4 ปี ปกติ
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
5.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
-วิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 4 ปี ปกติ

ที่มา : 
http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/home/home.aspx

เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น