วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศษสตร์ กำแพงแสน 58

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)


ที่มา http://www.unigang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น