วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดหลักสูตรใหม่ "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต" เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประเภท “รับตรง” ทั่วประเทศ และ “แอดมิชชั่น”
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดหลักสูตรโดยตรงที่ ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 0-7567-2188 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร : http://ph.wu.ac.th
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ : http://ihh.wu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น