วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษา รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี สอบคัดเลือก รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ) คณะครุศาสตร์ และระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น จํานวนทั้งสิ้น 5,300คน
 
 
เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น