วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตย์ ม.ขอนแก่น 58

รับสมัครนักเรียนเข้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 20 พย. 57 ถึง 30 มค. 58

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น ฉบับที่ 2525/2557
….(โปรดอ่านพิจารณาให้เข้าใจก่อนการสมัคร)
2. การสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
…………….ถ้าต้องการสมัครแบบออนไลน์ให้ คลิกที่นี่
2.2 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ถ้าถูกต้องจะเปลี่ยนสถานะการรับเรื่องเป็น ตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ไปชำระเงินได้
…………….เข้าตรวจสอบสถานะการรับเรื่อง ได้ที่นี่
2.3 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน)
…………….โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
2.4 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ
…………….ส่งมาที่ panuph@kku.ac.th
2.5 เจ้าหน้าที่จะไปปรับปรุงรายการชำระเงินให้และส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ทางอีเมล์
…………….เมื่อได้รับแล้วให้พิมพ์แล้วนำมาด้วยในวันสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 57 เวลา 9 – 12 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.6 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง // Link ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
……………. ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
…………….. จากนั้นให้พิมพ์ค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
…………….. จากนั้นจะขึ้นรายการของผู้สมัครให้ไปที่ปุ่มส่งออก / สำหรับพิมพ์
************************************************************************************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  : งานบริการศึกษา 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee.kku.ac.th , panuph@kku.ac.th
http://www.unigang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น