วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทุน สอวน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 3-28 พฤศจิกายน 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น