วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 58 ปิดรับ 3 ธ.ค. นี้

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวนทั้งสิน 65 คน
 
เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 3 ธันวาคม 2557
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น