วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2558

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2558
  รายละเอียด 
  ใบสมัคร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | reccomendation form
  ใบสมัคร สาขาแอนนิเมชัน 
  ใบสมัคร สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่-ลำพูน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น