วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 อัพเดท!!!

UploadImage
 
วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวโครงการรับตรงของ ม. ธรรมศาสตร์มาฝากค่ะ ซึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ค่ะ

1.โครงการรับตรง

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

3. โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

5. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)

6. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)


*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของทั้ง 6 โครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ***


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
 0-2613-3717-8
 02-613-2742-3,
 02-613-2835
โทรสาร
 0-2226-6470

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
 งานทะเบียนประวัติ/หนังสือรับรอง 02-564-4440-79 ต่อ 1602 / 1653
 งานทะเบียนศึกษาและผลการศึกษา 02-696-6555-6
 งานรับเข้าศึกษา 02-564-4440-79 ต่อ 1605 / 1607
 งานยุทธศาสตร์และประเมินผล 02-564-4440-79 ต่อ 1645-1649, 1651
 งานบริหารงานทั่วไป / สารบรรณ 02-564-4440-79 ต่อ 1633 / 1641-1643
โทรสาร
 0-2564-4549

หรือที่ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp

เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น