วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

UploadImage 

รับตรง  โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2557

 
- โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (BJM)

รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ 

- ต้องมี GPAX5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
                SAT  กำหนดขั้นต่ำ 1,100 คะแนน
                TOEFL กำหนดขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 61 คะแนนสำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 คะแนนสำหรับ Computer-Based Test (CBT)
                IELTS กำหนดขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
                TU-GET กำหนดขั้นต่ำ  500 คะแนน

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 4 พ.ย. 56 -10 ม.ค. 57


-------------------------------------------------------------------------------------


- โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
ใช้คะแนน SMART-I       
- O-NET และ/หรือ GAT + PAT1 + PAT3
- (SAT I) Scholastic Assessment Test
- (SAT II)SAT Subject Tests

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1 พ.ย. 56 -17 ก.พ. 57-------------------------------------------------------------------------------------- โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

รับจำนวน 60 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ
- ใช้คะแนน GAT,PAT1,PAT2,PAT3 หรือ ผลสอบ 7 วิชาสามัญ(สำหรับกลุ่ม A.)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1 พ.ย. 56 -17 ก.พ. 57
-------------------------------------------------------------------------------------


- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

รับจำนวน 150 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนน SAT Reasaning Test/TOEFL/IELTS/TU-GAT

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1-20 พ.ย. 56 
-------------------------------------------------------------------------------------


- โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม


รับจำนวน 100 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่คากว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะแนน O-NET,GAT

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1-30 มิ.ย. 56 
-------------------------------------------------------------------------------------


- โครงการปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

รับจำนวน 100 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่คากว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
SAT  กำหนดขั้นต่ำ 1,100 คะแนน
- TOEFL กำหนดขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 61 คะแนนสำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 คะแนนสำหรับ Computer-Based Test (CBT)
- IELTS กำหนดขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
- TU-GET กำหนดขั้นต่ำ  500 คะแนน


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1ต.ค.- 30 พ.ย. 56 


ที่มา :http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=26
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น